van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4204 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
555/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
554/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
553/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc quy định thời hạn cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hậu Giang
528/QĐ-UBND 22/03/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang
527/QĐ-UBND 22/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
521/QĐ-UBND 21/03/2022 V/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2
520/QĐ-UBND 21/03/2022 V/v phê duyệt bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Khu đô thị mới Cát Tường II
343/UBND-HCC 21/03/2022 V/v cho ý kiến việc triển khai ký số văn bản điện tử không ký văn bản giấy
518/QĐ-UBND 21/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
341/UBND-NCTH 21/03/2022 V/v chủ trương lập thủ tục mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023
Đang online: 15
Hôm nay: 2227
Đã truy cập: 7631613