van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3531 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1681/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 7)
1680/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 11)
1679/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 8)
1678/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 14)
1677/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 17)
1676/QĐ-UBND 30/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 11)
1612/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v điều chỉnh, bổ sung kinh phí công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021 trên địa bàn Tỉnh
1611/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v điều chỉnh chủ trương, kinh phí đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1610/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
1609/UBND-NCTH 30/08/2021 V/v bổ sung kinh phí công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021
Đang online: 8
Hôm nay: 542
Đã truy cập: 4111296