van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4202 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
52/KH-UBND 25/03/2022 Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
613/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh
612/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn Tỉnh
611/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 6)
610/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh dừng hoạt động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 5)
609/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế (F1) trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 5)
608/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Đợt 2)
607/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em cách ly y tế, điều trị nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (Đợt 1)
606/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 2)
605/QĐ-UBND 25/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi cách ly y tế, điều trị nhiễm COVID-19 (F1, F0) trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
Đang online: 8
Hôm nay: 18374
Đã truy cập: 7505788