van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3525 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1704/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 12)
1703/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 19)
1702/QĐ-UBND 06/09/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 18)
162/KH-UBND 06/09/2021 Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
1700/QĐ-UBND 06/09/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Hậu Giang
1644/UBND-NCTH 06/09/2021 V/v áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
1695/QĐ-UBND 04/09/2021 Về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang

1639/UBND-NCTH 03/09/2021 V/v khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp (cấp huyện và cấp xã)
1634/UBND-NCTH 01/09/2021 V/v bổ sung kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để hỗ trợ cho Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang về việc trưng dụng các bến xe để thành lập các điểm tập kết hàng hóa trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1633/UBND-NCTH 01/09/2021 V/v lập thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
Đang online: 13
Hôm nay: 6033
Đã truy cập: 4079120