van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1504/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v chủ trương cho Công ty Cổ phần CADICO chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư và Trung tâm thương mại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp
1503/UBND-NCTH 10/08/2021 V/v điều chỉnh nội dung khoản 2, 6, 8, 9, 10 Công văn số 753/UBND-KT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang
1555/QĐ-UBND 10/08/2021 V/v giao đất (đợt 1) để Liên danh Bất động sản Mỹ - Nam Quang thực hiện dự án: Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy 2
1551/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 9)
1550/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 10)
1549/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 10)
1548/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 9)
1547/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 8)
1546/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 7)
1545/QĐ-UBND 10/08/2021 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2021 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
Đang online: 11
Hôm nay: 6936
Đã truy cập: 3846820