van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 4204 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
693/QĐ-UBND 06/04/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc sử dụng cấp bách trong thời gian chờ kết quả đấu thầu giai đoạn 2022 - 2023 tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo Công văn số 341/UBND-NCTH ngày 21 tháng 3 năm 2022
56/KH-UBND 06/04/2022 Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
55/KH-UBND 06/04/2022 Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
430/UBND-HCC 05/04/2022 V/v chấn chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp; triển khai cập nhật TTHC trên CSDL quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống một cửa điện tử
54/KH-UBND 05/04/2022 Triển khai Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch phát triển Nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại tỉnh Hậu Giang năm 2022
427/UBND-NCTH 05/04/2022 V/v tổ chức đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tập trung năm 2022
666/QĐ-UBND 01/04/2022 V/v sửa đổi, bổ sung Mục 10, 11 Điều 1 Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang
415/UBND-NCTH 31/03/2022 V/v phê duyệt Chương trình phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025
414/UBND-HCC 31/03/2022 V/v triển khai cung cấp dịch vụ 5G tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
654/QĐ-UBND 31/03/2022 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người điều trị nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh do Sở Y tế quản lý (đợt 8)
Đang online: 19
Hôm nay: 8512
Đã truy cập: 7637706