van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1538/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị về các quy chế của Công ty Cổ phần Bến xe tàu Hậu Giang
1537/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v tham gia ý kiến và biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị các quy chế của Công ty Cổ phần Bông Sen Hậu Giang
1593/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ
1592/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v phê duyệt quyết toán dự án: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học công nghệ (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ)
1532/UBND-NCTH 15/08/2021 V/v triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
1527/UBND-NC 13/08/2021 V/v hoàn trả khoản tiền thu phạt vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Hoàng Tuấn
1589/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phụng Hiệp (đợt 4)
1588/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 6)
1587/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 9)
1586/QĐ-UBND 13/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 12)
Đang online: 11
Hôm nay: 6876
Đã truy cập: 3846760