van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1544/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng
1602/QĐ-UBND 16/08/2021 V/v giao chỉ tiêu giám sát để làm căn cứ đánh giá và xếp loại doanh nghiệp 8 tháng cuối năm 2021
của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1542/UBND-NCTH 16/08/2021 V/v thống nhất Kế hoạch tài chính 8 tháng cuối năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang
1601/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Long Mỹ (đợt 13)
1600/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Mỹ (đợt 13)
1599/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 17)
1598/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Vị Thanh (đợt 16)
1597/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Ngã Bảy (đợt 8)
1596/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Vị Thủy (đợt 11)
1595/QĐ-UBND 16/08/2021 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản 4, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
Đang online: 13
Hôm nay: 6765
Đã truy cập: 3846649