van ban chi dao dieu hanh

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 3378 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1575/UBND-NCTH 23/08/2021 V/v bổ sung kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 trên địa bàn Tỉnh
1641/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với trẻ em và người nhiễm COVID-19 đã kết thúc điều trị tại cơ sở y tế (đợt 1)
1640/QĐ-UBND 23/08/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Dự án: Khu đô thị mới khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh)
1639/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt Phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Quyết định số 1281/QĐ-XPVPHC ngày 08/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
1637/QĐ-UBND 23/08/2021 V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh
1571/UBND-NCTH 23/08/2021 V/v lập thủ xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh
1570/UBND-NCTH 23/08/2021 V/v đề nghị hỗ trợ vắc xin và vật tư y tế cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Hậu Giang
1636/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề năm 2019
1635/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành A (đợt 7)
1634/QĐ-UBND 23/08/2021 Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành (đợt 10)
Đang online: 12
Hôm nay: 7122
Đã truy cập: 3847006