Báo cáo KT-XH

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 11 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
130/BC-UBND 09/09/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
64/BC-UBND 02/06/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2021
53/BC-UBND 11/05/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
43/BC-UBND 08/04/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng 3, 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
39/BC-UBND 19/03/2021 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng và Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 – 2020
31/BC-UBND 03/03/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng 02 và một số nhiệm vụ tháng 03 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16/BC-UBND 26/01/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
1968/BC-UBND 10/12/2020 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
210/BC-UBND 10/02/2020 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tháng 01 năm 2020 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2020
3005/BC-UBND 15/01/2020 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
188/BC-UBND 08/12/2017 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018
Đang online: 7
Hôm nay: 6753
Đã truy cập: 3846637