Báo cáo KT-XH

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 18 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
172/BC-UBND 07/09/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
151/BC-UBND 09/08/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
136/BC-UBND 18/07/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
99/BC-UBND 31/05/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
71/BC-UBND 28/04/2022 Chỉ đạo&comma; điều hành của UBND tỉnh&comma; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4&comma; 4 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 5 năm 2022<br>
41/BC-UBND 09/03/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 3 năm 2022
22/BC-UBND 28/01/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2022
183/BC-UBND 26/11/2021 Về việc kết quả thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2019 đến nay
160/BC-UBND 11/11/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
144/BC-UBND 07/10/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
Đang online: 33
Hôm nay: 9530
Đã truy cập: 10418846