Báo cáo KT-XH

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 14 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
183/BC-UBND 26/11/2021 Về việc kết quả thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từ năm 2019 đến nay
160/BC-UBND 11/11/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2021
144/BC-UBND 07/10/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2021
130/BC-UBND 09/09/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2021 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2021
64/BC-UBND 02/06/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2021
53/BC-UBND 11/05/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tháng 5 năm 2021
43/BC-UBND 08/04/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng 3, 3 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
39/BC-UBND 19/03/2021 Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng và Chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 – 2020
31/BC-UBND 03/03/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng 02 và một số nhiệm vụ tháng 03 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16/BC-UBND 26/01/2021 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2021
Đang online: 2
Hôm nay: 6386
Đã truy cập: 5427614