Báo cáo KT-XH

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 24 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/BC-UBND 08/03/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, 02 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
24/BC-UBND 07/02/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
279/BC-UBND 21/12/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023
255/BC-UBND 01/12/2022 Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
216/BC-UBND 07/11/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
194/BC-UBND 06/10/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 10 năm 2022
172/BC-UBND 07/09/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, 8 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
151/BC-UBND 09/08/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
136/BC-UBND 18/07/2022 Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
99/BC-UBND 31/05/2022 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng năm 2022 và một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
Đang online: 18
Hôm nay: 24243
Đã truy cập: 14158624