LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định thuê chuyên gia chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 13-02-2023 Ngày hết hạn 08-03-2023

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hậu Giang giai đoạn đến năm 2030

Ngày xuất bản 06-02-2023 Ngày hết hạn 06-03-2023

download Xem các góp ý
Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-02-2023 Ngày hết hạn 02-03-2023

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế ấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-02-2023 Ngày hết hạn 02-03-2023

download Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày xuất bản 17-01-2023 Ngày hết hạn 20-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

Ngày xuất bản 16-01-2023 Ngày hết hạn 16-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 11-01-2023 Ngày hết hạn 11-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệmvụ,quyền hạnvà cơ cấu tổ chứccủa SởXây dựng tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 05-01-2023 Ngày hết hạn 05-02-2023

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 28-12-2022 Ngày hết hạn 28-01-2023

download Xem các góp ý
Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-11-2022 Ngày hết hạn 29-12-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 21
Hôm nay: 3882
Đã truy cập: 13987138