LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang

Họ tên (*)
Thư điện tử
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý
Nội dung góp ý (*)
Tệp đính kèm
(Thêm)  (Xóa)
Đang online: 26
Hôm nay: 5712
Đã truy cập: 14261711