LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-10-2022 Ngày hết hạn 12-11-2022

download Xem các góp ý
Sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-10-2022 Ngày hết hạn 12-11-2022

download Xem các góp ý
Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các công ty cổ phần có vốn nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang.

Ngày xuất bản 11-10-2022 Ngày hết hạn 11-11-2022

download Xem các góp ý
Về việc Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày xuất bản 10-10-2022 Ngày hết hạn 10-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 04-10-2022 Ngày hết hạn 04-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-10-2022 Ngày hết hạn 03-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-09-2022 Ngày hết hạn 29-10-2022

download Xem các góp ý
Quy định chính sách thu hút đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 26-09-2022 Ngày hết hạn 26-10-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2024

Ngày xuất bản 26-09-2022 Ngày hết hạn 26-10-2022

download Xem các góp ý
Tình hình thi hành pháp luật về các chính sách liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-09-2022 Ngày hết hạn 23-10-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 8
Hôm nay: 4832
Đã truy cập: 13988066