LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 25-11-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-10-2022 Ngày hết hạn 24-11-2022

download Xem các góp ý
dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-10-2022 Ngày hết hạn 21-11-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 31-10-2022 Ngày hết hạn 20-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-10-2022 Ngày hết hạn 18-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-10-2022 Ngày hết hạn 17-11-2022

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BÁO CÁO KỲ CUỐI

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BÁO CÁO DMC

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
QUY HOẠCH TỈNH HẬU GIANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 BẢN ĐỒ

Ngày xuất bản 14-10-2022 Ngày hết hạn 14-11-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 16
Hôm nay: 3634
Đã truy cập: 14259649