LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 5)

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 13-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Hỗ trợ kinh phí khoán định mức giáo viên, nhân viên các trường mầm non, mẫu giáo và phổ thông công lập năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-08-2020 Ngày hết hạn 12-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 11-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII

Ngày xuất bản 07-08-2020 Ngày hết hạn 10-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Quy định điều chỉnh, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 10-08-2020 Ngày hết hạn 10-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Quy định điều chỉnh, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 07-08-2020 Ngày hết hạn 07-09-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo đề án Hậu Giang xanh

Ngày xuất bản 31-07-2020 Ngày hết hạn 31-08-2020

download Xem các góp ý
Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-07-2020 Ngày hết hạn 29-08-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 22-07-2020 Ngày hết hạn 24-08-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng “Nghị quyết về Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 22-07-2020 Ngày hết hạn 22-08-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 6
Hôm nay: 3700
Đã truy cập: 13986959