LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày xuất bản 22-09-2020 Ngày hết hạn 22-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án "Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày xuất bản 18-09-2020 Ngày hết hạn 18-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo V/v gop y Dư thao Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Lân 2)

Ngày xuất bản 09-09-2020 Ngày hết hạn 09-10-2020

download Xem các góp ý
Dự góp ý Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính liên thông

Ngày xuất bản 08-09-2020 Ngày hết hạn 08-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày xuất bản 26-08-2020 Ngày hết hạn 26-09-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021

Ngày xuất bản 11-09-2020 Ngày hết hạn 26-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Hồ chứa nước ngọt tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-08-2020 Ngày hết hạn 24-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 20-08-2020 Ngày hết hạn 20-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Bổ sung một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-08-2020 Ngày hết hạn 17-09-2020

download Xem các góp ý
dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 3)

Ngày xuất bản 13-08-2020 Ngày hết hạn 13-09-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 20
Hôm nay: 4405
Đã truy cập: 14260415