LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Ngày xuất bản 21-10-2020 Ngày hết hạn 21-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Ngày xuất bản 19-10-2020 Ngày hết hạn 19-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (lần 4)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo về việc Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 6)

Ngày xuất bản 07-10-2020 Ngày hết hạn 07-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

Ngày xuất bản 02-10-2020 Ngày hết hạn 30-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-09-2020 Ngày hết hạn 29-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021

Ngày xuất bản 08-10-2020 Ngày hết hạn 23-10-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo góp ý báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện quy chế phối hợp và dự thảo Quy chế phối hợp thay thế Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND

Ngày xuất bản 22-09-2020 Ngày hết hạn 22-10-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 11
Hôm nay: 4210
Đã truy cập: 13987459