LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo quy định về giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-11-2020 Ngày hết hạn 20-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về việc danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021

Ngày xuất bản 11-11-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dư thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 11-11-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-11-2020 Ngày hết hạn 06-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-11-2020 Ngày hết hạn 06-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-11-2020 Ngày hết hạn 02-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-11-2020 Ngày hết hạn 02-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy Tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 30-10-2020 Ngày hết hạn 30-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 27-10-2020 Ngày hết hạn 27-11-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-10-2020 Ngày hết hạn 23-11-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 26
Hôm nay: 5819
Đã truy cập: 14261818