LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Bổ sung danh muc công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dung đất phải chuyển muc đích sử dung đất trồng lúa (dưới 10 ha) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 1)

Ngày xuất bản 15-01-2021 Ngày hết hạn 15-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

Ngày xuất bản 13-01-2021 Ngày hết hạn 13-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất phi nông nghiệp tại các Phụ lục: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 06-01-2021 Ngày hết hạn 06-02-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 29-12-2020 Ngày hết hạn 28-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-12-2020 Ngày hết hạn 22-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo về ủy quyền thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 17-12-2020 Ngày hết hạn 17-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 14-12-2020 Ngày hết hạn 14-01-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo ban hành Quy định tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 27-11-2020 Ngày hết hạn 27-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 26-11-2020 Ngày hết hạn 26-12-2020

download Xem các góp ý
Dư thảo Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 23-11-2020 Ngày hết hạn 23-12-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 28
Hôm nay: 4580
Đã truy cập: 13987818