LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-11-2022 Ngày hết hạn 25-12-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hình thức và mức kinh phí hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-11-2022 Ngày hết hạn 18-12-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dich vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường

Ngày xuất bản 17-11-2022 Ngày hết hạn 17-12-2022

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 15-11-2022 Ngày hết hạn 15-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội về việc làm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 08-11-2022 Ngày hết hạn 08-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 01-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 01-12-2022

download Xem các góp ý
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 01-11-2022 Ngày hết hạn 01-12-2022

download Xem các góp ý
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 31-10-2022 Ngày hết hạn 30-11-2022

download Xem các góp ý
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thôngtỉnhHậu Giang

Ngày xuất bản 31-10-2022 Ngày hết hạn 30-11-2022

download Xem các góp ý
Đang online: 7
Hôm nay: 4677
Đã truy cập: 13987913