LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH TỈNH THỜI KÌ 2021-2025

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, UBND tỉnh Hậu Giang đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, UBND tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Bãi bỏ Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định một số mức hỗ trợ thực hiện chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2019 - 2025

Ngày xuất bản 01-11-2021 Ngày hết hạn 01-12-2021

download Xem các góp ý
Ban hành danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày xuất bản 01-11-2021 Ngày hết hạn 01-12-2021

download Xem các góp ý
Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ngày xuất bản 22-10-2021 Ngày hết hạn 22-11-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết chính sách hỗ trợ cho Tổ vệ sinh môi trường ở địa phương thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 21-10-2021 Ngày hết hạn 21-11-2021

download Xem các góp ý
Ban hành, sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-10-2021 Ngày hết hạn 18-11-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 14-10-2021 Ngày hết hạn 14-11-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 12-10-2021 Ngày hết hạn 12-11-2021

download Xem các góp ý
Quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 11-10-2021 Ngày hết hạn 11-11-2021

download Xem các góp ý
Về việc thông qua định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

Ngày xuất bản 11-10-2021 Ngày hết hạn 11-11-2021

download Xem các góp ý
Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2022 - 2025

Ngày xuất bản 11-10-2021 Ngày hết hạn 11-11-2021

download Xem các góp ý
Đang online: 14
Hôm nay: 3180
Đã truy cập: 14259198