LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ

Ngày 26-06-2020

1. HUỲNH PHONG TRANH

Sinh ngày: 12-1-1955 tại Vĩnh Thuận Đông, Long Mỹ, Hậu Giang

2. HUỲNH MINH CHẮC

Sinh ngày: 30-7-1955 tại xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

3. TRẦN CÔNG CHÁNH

Sinh ngày: 10-4-1959 tại xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

4. LỮ VĂN HÙNG

Sinh ngày: 01-01-1963 tại Tân Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Đang online: 31
Hôm nay: 9539
Đã truy cập: 10418855