KHU CÔNG NGHIỆP

 

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-06-2020

STT

Tên KCN

Diện tích

Địa chỉ

1

Khu Công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 1

290,79 ha

Xã Đông Phú – Huyện Châu Thành – Hậu Giang

2

Khu đô thị Công nghiệp Sông Hậu

3200 ha

Huyện Châu Thành – Hậu Giang

3

Khu Trung tâm điều hành các khu CCNTT

12,75 ha

Hậu Giang

4

Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh

201 ha

Xã Tân Phú Thạnh – Châu Thành A – Hậu Giang

5

Cụm Công nghiệp tập trung Đông Phú - Giai đoạn 1

229 ha

Đông Phú  - Châu Thành _ Hậu Giang

6

Cụm Công nghiệp tập trung Nhỡn Nghĩa A

351,9 ha

Xã Nhơn Nghĩa A – Huyện Châu Thành A – Hậu Giang

7

Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A

558,41 ha

Hậu Giang

8

Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1

110 ha

Xã Phú Hữu A – Huyện Châu Thành – Hậu Giang

9

Cụm Công nghiệp tập trung Phú Hữu A - Giai đoạn 2

136,35 ha

Xã Phú Hữu A – Huyện Châu Thành – Hậu Giang

Đang online: 24
Hôm nay: 6556
Đã truy cập: 14217298