CƠ SỞ Y TẾ

 

Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-06-2020

STT

Tên cơ sở

Số điện thoại

       1        

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang

02933.876333

       2        

 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi

02936.946155

       3        

 Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu

02933.870126

       4        

  Bệnh viện đa khoa số 10

02933.878955

       5        

 Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh

02933.571015

       6        

 Trung tâm Giám định Y khoa 

02933.511633

       7       

 Trung tâm phòng chống Hiv/Aids

02933.510557

       8       

 Trung tâm Y tế thành phố Ngã Bảy

02933.944135

      9      

 Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

02933.866961

      10       

 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

02936.262345

      11       

 Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A

02936.946155

      12       

 Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy

02933.600882

  13   

 Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp

02933.582419

      14      

 Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ

02933.959115