Chi tiết

 

Đổi mới, sáng tạo, đột phá đối với mô hình kinh tế tập thể

Ngày 11:00:41 23-09-2022 - Lượt xem: 166

Ngày 23/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2022 dưới hình thức trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với chủ đề “Chuyển đổi số - Động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”.

Các đại biểu dự Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Tham dự Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Theo Liên minh HTX Việt Nam, các HTX trên cả nước đang hoạt động đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp và tín dụng; nhiều HTX tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Hiện cả nước có khoảng 28.000 HTX, hơn 100 liên hiệp hợp tác xã và khoảng 100.000 tổ hợp tác. Trong tổng số HTX cả nước, HTX nông nghiệp chiếm khoảng 66%, HTX phi nông nghiệp chiếm 34%. Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX thành lập mới từ sau Luật HTX năm 2012 đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, nhiều HTX chủ động tiếp cận nhu cầu thị trường, đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất (nhà xưởng và máy móc từng bước hiện đại, ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý, điều hành, một số chuyển đổi số mạnh mẽ...).

Nhiều HTX nông nghiệp, đặc biệt là các HTX nông nghiệp có giám đốc và nguồn nhân lực trẻ, năng động, khởi nghiệp bước đầu thành công qua mô hình HTX mạnh dạn, chủ động, tiếp cận, đầu tư, kết nối sản xuất, tiêu thụ với các HTX cùng loại hình hoặc khác loại hình theo chiều hướng tăng ứng dụng chuyển đổi số, thích ứng đặc biệt trong và sau dịch bệnh COVID-19.

Tại diễn đàn, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, HTX, liên hiệp HTX đã cùng trao đổi những vấn đề mới trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX, nhất là về chuyển đổi số cũng như nhận diện rõ hơn các cơ hội, thách thức và đề ra các giải pháp để chuyển đổi số mạnh và nhanh trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Ngoài ra, các bộ, ngành, cơ quan chức năng, địa phương cũng trao đổi, chia sẻ và giải đáp những vướng mắc để thúc đẩy chuyển đổi số tại khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Từ những cơ chế, chính sách và sự quan tâm của các cấp, các ngành, khu vực kinh tế tập thể, HTX có nhiều chuyển biến tích cực về chất và lượng: khắc phục tình trạng yếu kém, tận dụng và khai thác được tiềm năng, phát triển, từng bước khẳng định vị trí, vai trò là thành phần kinh tế nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chiến lược Quốc gia phát triển chuyển đổi số; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành HTX liên thông với các chuyên ngành khác để chia sẻ, kết nối thông tin thị trường, xu thế phát triển; xây dựng và hoàn thiện thể chế, có tầm nhìn dài hạn để kinh tế tập thể phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc bằng công nghệ số, kết nối cung cầu, bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ HTX; đẩy mạnh truyền thông chính sách. Riêng các địa phương phải vận dụng các nguồn lực để đầu tư cho kinh tế hợp tác, HTX; thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chương trình OCOP...

Hạnh Sự


Đang online: 20
Hôm nay: 7888
Đã truy cập: 11595357