Chi tiết

 

Đổi mới, đột phá, quyết liệt và khát vọng triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị năm 2022

Ngày 09:09:09 29-12-2021 - Lượt xem: 82

Ngày 28/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 7, tổng kết tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2021, triển khai chương trình công năm 2022 và cho ý kiến thông qua một số văn bản, đề án thuộc thẩm quyền.

Năm 2021, cả nước nói chung và tỉnh Hậu Giang nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tỉnh Hậu Giang đã vươn lên trở thành điểm sáng trong thực hiện thành công mục tiêu kép: Phòng chống kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước.

Cùng với đó, Tỉnh ủy đã ban hành đồng bộ 21 văn bản, nghị quyết, đề án cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt kinh tế tăng trưởng 3,08%, đứng thứ nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thu ngân sách đạt 4.200 tỷ đồng. Hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, phát động nhiều phong trào thiết thực trong công tác phòng, chống Covid-19.

Các tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị

Năm 2022, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung công tác xây dựng Đảng, thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc triển khai Nghị quyết phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền các cấp gắn với thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; xây dựng và hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; tiếp tục hỗ trợ và đồng hành doanh nghiệp, nhà đầu tư…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh: Toàn hệ thống chính trị trong tỉnh cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch theo nhiệm vụ cụ thể của cấp mình, với tinh thần đổi mới, đột phá, quyết liệt và khát vọng, triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 2022, chú trọng 4 trụ cột phát triển: công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, bố trí và phân bổ nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công. Hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất hậu dịch Covid-19, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

(CTTĐT-haugiang.gov.vn)


Đang online: 19
Hôm nay: 3755
Đã truy cập: 5299956