Chi tiết

 

Đại hội các Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra thành công, đúng quy chế

Ngày 10:00:30 26-09-2022 - Lượt xem: 290

Cuối tuần qua, các đồng chí Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang dự và thực hiện nhiệm vụ Đảng viên tại Đại hội Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Các phiên Đại hội của các Chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã diễn ra thành công, đúng quy chế và mục tiêu đề ra.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ 3 (Phòng Nội chính - Ban Tiếp công dân tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/BTV ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Kế hoạch số 50-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 10-KH/ĐUVP của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, đến ngày 26/9, các Chi bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định.