Chi tiết

 

Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Hậu Giang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 09:53:58 29-07-2022 - Lượt xem: 124

Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức tại Trụ sở các hội đặc thù của tỉnh. Đại hội có sự tham dự của PGS.TS Nhà giáo ưu tú Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng 108 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học các cấp chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động hiệu quả, thiết thực. Đến nay, tổ chức hội đã có mặt trên khắp các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, trường học với trên 3.700 tổ chức hội, Ban Khuyến học và trên 251 nghìn hội viên.

Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập có nhiều chuyển biến tích cực, có trên 134 nghìn gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, trên 354 dòng học đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, có 518 “Đơn vị học tập” và 503 “Cộng đồng học tập”.

Các cấp hội đã tích cực huy động nguồn lực để hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, lớp học, hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập với tổng số tiền trên 330 tỷ đồng, từ đó, đã không ngừng khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong cộng đồng dân cư; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của tỉnh Hậu Giang trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi chương trình hành động của Hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tỉnh hội tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp.

Chủ động, tích cực hơn nữa trong các hoạt động hỗ trợ trường, lớp học không chỉ hỗ trợ về vật chất mà cần quan tâm động viên, khích lệ, bồi đắp cho các em học sinh, sinh viên hoài bão, khát vọng, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh phát triển quỹ, mở rộng đối tượng khuyến học, khuyến tài. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; đặc biệt xây dựng mô hình công dân học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hãy phát huy truyền thống hiếu học, chung tay tiếp sức, tạo môi trường và các điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, nhất là các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập.