Chi tiết

 

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Ngày 13:00:37 11-03-2023 - Lượt xem: 128

Sáng ngày 11/3/2023, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm (hình thức trực tiếp và trực tuyến) với chủ đề “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Hà NộiTrung ương. Cả nước có 63 điểm cầu, với 1.971 đại biểu, có 63 đồng chí là lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước tham dự.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham dự Tọa đàm còn có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Đồng chí Trương Thị Mai thông tin: Tính đến ngày 31/12/2022 tổng số công chức, viên chức nữ trong hệ thống chính trị là 1.325.316 người, trong đó công chức nữ là 107.324 người, viên chức nữ là 1.217.992 người. So sánh nữ quốc tế tham gia Quốc hội: Việt Nam có 151 nữ đại biểu Quốc hội (30,26%). Tính đến tháng 02/2023, Việt Nam xếp hạng thứ 64/193 quốc gia, cao hơn 10 bậc so với thời điểm tháng 12/2020 (74/193 quốc gia). Nhằm mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu: (1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đắng giới; (2) Bổ sung, thực hiện có hiệu quả các biện pháp thúc đấy bình đăng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về: Chính sách, pháp luật; tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đắng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuối nghí hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ... (3) Động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phấm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; (4) Quan tâm phát hiện, tạo nguồn, bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ nữ trong các cơ quan, tô chức của hệ thồng chính trị; đảm bảo đạt được mục tiêu tỉ lệ nữ, trong cấp ủy, cơ quan nhà nước, đại biểu dân cứ, doanh nghiệp,... (5) Tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ.

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, buổi Tọa đàm đã hoàn thành mục tiêu chương trình đã đề ra; có 6 ý kiến phát biểu, thảo luận bày tỏ tâm huyết và quyết tâm hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hầu hết các ý kiến thảo luận bày tỏ mong muốn đội ngũ cán bộ nữ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chăm lo nhằm phát huy được sức sáng tạo, khả năng to lớn của cán bộ nữ, để tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu kết thúc buổi Tọa đàm, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương sẽ có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các mục tiêu của bình đẳng giới; thực hiện thực chất các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng. Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể hội của Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng về công tác cán bộ nữ; hiện thực hóa những cam kết quốc tế; phát huy những khả năng, năng lực của lực lượng cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cũng như trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo mọi điều kiện, cơ hội bình đẳng cho cả phụ nữ và nam giới được cống hiến và thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới của đất nước. Hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển, ngày càng trưởng thành, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển, sự tiến bộ của đất nước.

An Nhiên


Đang online: 25
Hôm nay: 17927
Đã truy cập: 14205335