Chi tiết

 

Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Ngày 21:00:19 29-12-2022 - Lượt xem: 238

 

Ngày 29/12, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự có đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang cùng toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Các đồng chí: Lê Hoàng Xuyên, Chánh Văn phòng, Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chánh Văn phòng, Lê Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang - Chủ trì Hội nghị.