Chi tiết

 

Truyền dữ liệu hình ảnh từ camera về máy chủ của Tổng cục Đường bộ

Ngày 09:21:58 30-12-2021 - Lượt xem: 743

Nhằm đảm bảo dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải được truyền ổn định về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định, Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo cấu trúc, định dạng và giao thức truyền dữ liệu theo Quyết định số 2480 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (về việc công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camara lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ). Địa chỉ máy chủ truyền dữ liệu: camera2.drvn.gov.vn.

Cơ quan chuyên môn tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải truyền dẫn dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Thời gian đăng ký tạo tài khoản và truyền thử dữ liệu thực hiện từ ngày 25 đến hết ngày 31-12-2021. Từ ngày 1-1-2022 sẽ thực hiện truyền dữ liệu theo quy định.

Sở Giao thông vận tải


Đang online: 17
Hôm nay: 20434
Đã truy cập: 14003393