Chi tiết

 

Triển khai Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày 04-07-2021 - Lượt xem: 63

Triển khai Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực tuyến, chiều ngày 30/6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh các đại biểu là Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban xây dựng Đảng, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang; Lãnh đạo Đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo và đại diện tổ chức pháp chế các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tại điểm cầu 08 huyện, thị xã, thành phố có Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Lãnh đạo: Văn phòng HĐND & UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố,…

Đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần chủ động tham mưu tổ chức triển khai các văn bản luật với hình thức trực tuyến của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Đây là cách làm mới được áp dụng tại địa phương nhằm đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả vừa kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ngay khi các Luật có hiệu lực thi hành. Đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, các văn bản luật được triển khai lần này có nội dung quan trọng và liên quan thiết thực đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Do đó, đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị tập trung sâu vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm và những điểm mới của các văn bản luật, qua đó tổ chức triển khai trong nội bộ cơ quan, ngành mình với các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, đồng chí Đồng Văn Thanh đề nghị các ngành, các cấp trong chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tập trung tuyên truyền pháp luật thông qua Cổng/Trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hộiHoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua mạng xã hội nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận những kiến thức pháp luật cần thiết, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Tống Ngọc Như - Thạc sĩ Luật, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ triển khai Luật Thỏa thuận quốc tế; đồng chí Nguyễn Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người và đồng chí Nguyễn Ngọc Phước - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh triển khai Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Hậu Giang

- Luật Thỏa thuận quốc tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế số 33/2007/PL-UBTVQH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Luật này gồm 07 Chương với 52 Điều, quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục ký kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong việc ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế.

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.  Luật này gồm 08 Chương với 74 Điều, quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; chính sách đối với người lao động; quản lý nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 16/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Theo đó, mục đích xây dựng Luật này nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, góp phần giảm số người nhiễm mới HIV xuống dưới 1.000 trường hợp, giảm số tử vong do AIDS đạt mức dưới 1 trường hợp/100.000 dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống HIV/AIDS nhằm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Hội nghị là dịp để các cơ quan, đơn vị có thể nắm bắt, tìm hiểu những vấn đề mới được pháp luật quy định; đồng thời, là dịp để trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng thực tế tại các sở, ban, ngành và địa phương./.

Huyền Vũ


Đang online: 6
Hôm nay: 1711
Đã truy cập: 3367799