Chi tiết

 

Tổng hợp các tuyến cố định hoạt động tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh

Ngày 00:00:00 05-06-2020 - Lượt xem: 113

STT

TÊN TUYẾN

BẾN XE

Giờ xuất bến

1

HẬU GIANG – TP. HỒ CHÍ MINH

BX. Vị Thanh –BX. Miền Tây

Tài 2: xuất bến: 11 giờ 00 phút; Bến đến: 16 giờ 00 phút

CN Hậu Giang Công ty CP xe khách Phương Trang FUTABUSLINES

Tài 1: xuất bến: 00 giờ 30 phút; Bến đến: 05 giờ 45 phút

Tài 2: xuất bến: 01 giờ 30 phút; Bến đến: 06 giờ 45 phút

Tài 3: xuất bến: 02 giờ 30 phút; Bến đến: 07 giờ 45 phút

Tài 4: xuất bến: 05 giờ 15 phút; Bến đến: 08 giờ 45 phút

Tài 4: xuất bến: 05 giờ 15 phút; Bến đến: 08 giờ 45 phút

Tài 5: xuất bến: 06 giờ 150 phút; Bến đến: 09 giờ 45 phút

Tài 6: xuất bến: 07 giờ 15 phút; Bến đến: 10 giờ 45 phút

Tài 7: xuất bến: 08 giờ 15 phút; Bến đến: 11 giờ 45 phút.

Tài 8: xuất bến: 09 giờ 15 phút; Bến đến: 12 giờ 45 phút.

Tài 9: xuất bến: 10 giờ 15 phút; Bến đến: 13 giờ 45 phút.

Tài 10: xuất bến: 11 giờ 15 phút; Bến đến: 14 giờ 45 phút.

Tài 11: xuất bến: 12 giờ 15 phút; Bến đến: 15 giờ 45 phút.

Tài 12: xuất bến: 13 giờ 15 phút; Bến đến: 16 giờ 45 phút.

Tài 13: xuất bến: 14 giờ 15 phút; Bến đến: 17 giờ 45 phút.

Tài 14: xuất bến: 15 giờ 15 phút; Bến đến: 18 giờ 45 phút.

Tài 15: xuất bến: 16 giờ 15 phút; Bến đến: 19 giờ 45 phút.

Tài 16: xuất bến: 18 giờ 15 phút; Bến đến: 21 giờ 45 phút.

Tài 17: xuất bến: 23 giờ 30 phút; Bến đến: 23 giờ 45 phút

2

HẬU GIANG – KIÊN GIANG

BX. Vị Thanh –BX. Rạch Sỏi

Tài 1: xuất bến: 07 giờ 20 phút; Bến đến: 09 giờ 00 phút

Tài 2: xuất bến: 11 giờ 00; Bến đến: 12 giờ 30

BX. Vị Thanh –BX. Hà Tiên

Tài 1: xuất bến: 05 giờ 40 phút; Bến đến: 11 giờ 20 phút

Tài 2: xuất bến: 11 giờ 30 phút; Bến đến: 18 giờ 30 phút

3

HẬU GIANG – BÌNH DƯƠNG

BX. Vị Thanh – BX. Bình Dương

Tài 1: xuất bến: 05 giờ 10 phút; Bến đến: 12 giờ 00 phút

Tài 2: xuất bến: 06 giờ 20 phút; Bến đến: 13 giờ 00 phút

Tài 3: xuất bến: 07 giờ 50 phút; Bến đến: 14 giờ 00 phút

BX. Vị Thanh – BX. An Phú

Tài 1: xuất bến: 09 giờ 30 phút; Bến đến: 16 giờ 00 phút

BX. Vị Thanh – BX. Phú Chánh

Tài 1: xuất bến: 09 giờ 50 phút; Bến đến: 16 giờ 30 phút

4

HẬU GIANG – ĐỒNG NAI

BX. Vị Thanh –BX. Biên Hòa

Tài 1: xuất bến: 08 giờ 40 phút; Bến đến: 14 giờ 50 phút

BX. Vị Thanh – BX. Tân Phú

Tài 1: xuất bến: 04 giờ 45 phút; Bến đến: 13 giờ 00 phút

BX. Vị Thanh – BX. Phú Thạnh

Tài 1: xuất bến: 07 giờ 20 phút; Bến đến: 02 giờ 00 phút


Đang online: 21
Hôm nay: 19297
Đã truy cập: 7485382