Chi tiết

 

Tiếp Đoàn Giám sát của Quốc hội về công tác quy hoạch tỉnh Hậu Giang

Ngày 07:35:41 07-01-2022 - Lượt xem: 143

Ngày 06/01, Đoàn Giám sát về công tác quy hoạch do đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả quy hoạch với Đoàn Giám sát

Thời gian qua, tốc độ xây dựng, phát triển của các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn ra khá nhanh; các đô thị được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ công cộng từng bước được nâng cao. Sau khi Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch được thông qua và có hiệu lực, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thi hành Luật và cụ thể hóa bằng hệ thống các văn bản của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đến nay, Tỉnh đã hình thành rõ các khu chức năng như: khu đô thị, trung tâm văn hóa thể dục thể thao, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được quy hoạch đồng bộ để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh là cơ sở thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng. Trong đó, Tỉnh đã phê duyệt xong nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 03/7/2020, với tổng kinh phí gần 55 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn; đồng thời, phối hợp tốt trong việc cung cấp thông tin hoàn thiện quy hoạch vùng. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị tại các trung tâm huyện lỵ đạt tỷ lệ 100% đối với các đô thị loại V.

Song song đó, UBND tỉnh đã tiến hành rà soát, bãi bỏ đối với 03 quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể do tỉnh quản lý thuộc đối tượng được quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch đó là: Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá da trơn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020; Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 và Quy hoạch hệ thống cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Nhìn chung, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng trên địa bàn tỉnh từng bước được hoàn thiện, Tỉnh đang triển khai lập 02 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện: Châu Thành và Châu Thành A, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện 100% xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo chuẩn nông thôn mới. Công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, thực hiện quy hoạch tại một số đô thị trọng điểm như thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A. Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị nâng cao tỷ lệ phủ kín các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang - Trưởng đoàn Giám sát cũng cho rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian qua là rất tốt, các chính sách trong lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh về quy hoạch hết sức linh hoạt, khẩn trương, trách nhiệm, công khai, minh bạch, dân chủ và đúng quy định. UBND tỉnh đã quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch nhất là quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh được thực hiện tương đối đồng bộ, phù hợp với thực tế.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn Giám sát cũng thẳng thắn nhìn nhận: tiến độ công tác quy hoạch của tỉnh còn chậm so với quy định; theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết lùi thời gian quy hoạch các tỉnh, thành cả nước trong đó có Hậu Giang đến ngày 31-12-2022 đã giải quyết khó khăn lớn nhất về mặt thời gian cho địa phương. Nhưng qua kết quả giám sát cho thấy, tỷ lệ phủ kín diện tích quy hoạch chi tiết trên diện tích quy hoạch chung đô thị được duyệt đạt khoảng 37,9%, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 28,3 là còn thấp, một số đồ án quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc định hướng phát triển hạ tầng - kinh tế trong từng giai đoạn chưa tương xứng với nguồn lực thực hiện quy hoạch, thiếu tính đồng bộ và khả thi, việc lấy ý kiến Nhân dân trong công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các ngành còn bất cập trong việc lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch giữa quy hoạch xây dựng với các quy hoạch chuyên ngành chưa chặt chẽ… phương hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới chưa cụ thể. Trưởng đoàn Giám sát đề nghị UBND tỉnh sớm có kế hoạch khắc phục những hạn chế đã nêu; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong vấn đề này, hoàn chỉnh báo cáo theo ý kiến đóng góp gửi Đoàn Giám sát trước ngày 11-01-2022 để tổng hợp kết quả và các kiến nghị của UBND tỉnh về Quốc hội làm cơ sở hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách quy hoạch trong thời gian tới thực hiện tốt hơn.

An Nhiên

 


Đang online: 24
Hôm nay: 4177
Đã truy cập: 5300352