Chi tiết

 

Thực hiện quyết liệt hơn nữa kế hoạch khai thác quỹ đất của Tỉnh

Ngày 08:25:11 05-01-2022 - Lượt xem: 125

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường vào chiều ngày 04/01/2022.

Trong năm 2021, triển khai thực hiện kế hoạch ngành Tài nguyên và Môi trường trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, Dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn dự báo…Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Ban Giám đốc, công chức, viên chức và người lao động của Ngành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Hoàn thành 100% đối với 3 nhóm chỉ tiêu KTXH (tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch, tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở đô thị và nông thôn được thu gom và xử lý); Sắp xếp ổn định bộ máy của Sở, hoàn thành việc chuyển giao chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất về trực thuộc UBND cấp huyện; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 kịp thời; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tổng diện tích 8,36ha; Chủ động đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện đối với 05 thủ tục hành chính, đăng ký 27 thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng như: “Chương trình hành động về bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang 5 năm (2021 - 2025)” và “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch khai thác quỹ đất giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo

Năm 2022, dự báo tình hình tiếp tục có những thách thức do tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, diễn biến dịch bệnh khó lường; bên cạnh đó, năm 2022, Tỉnh ta triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, Kế hoạch, Đề án rất quan trọng, đặc biệt là thực hiện Định hướng Chiến lược, Kế hoạch thực hiện nghị quyết về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch giai đoạn 2021-2025. Trong đó vai trò của ngành Tài nguyên và Môi trường là đặc biệt quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên yêu cầu ngành Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Ban Giám đốc phải thật sự đoàn kết, quan tâm thực hiện tốt việc đoàn kết, xây dựng nội bộ; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ; tạo môi trường làm việc thực sự chuyên nghiệp; đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc; Phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương rà soát, để đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình về môi trường và Đề án Hậu Giang xanh đã ban hành, đặc biệt là công tác tuyên truyền đến người thụ hưởng, nhất là kế hoạch triển khai trong năm 2022; Thực hiện quyết liệt hơn nữa kế hoạch khai thác quỹ đất của Tỉnh, đặc biệt là đưa ra đấu giá các dự án còn nợ năm 2021 và các dự án khai thác năm 2022; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của Tỉnh như: Đường Tỉnh 926B, Đường tỉnh 925B, Nhà mày nhiệt điện sông Hậu 2 (BOT); Đường tỉnh 931 đoạn Vĩnh Viễn đến Xẻo Vẹt…; Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, hạn chế đề nghị gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ; chủ động hơn trong công tác tham mưu; Phối hợp chặt chẽ với với Sở KHĐT trong việc xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Sớm trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Hậu Giang. Tổ chức thực hiện các Quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, công khai, minh bạch các nội dung này trên trang thông tin điện tử của đơn vị./.

Sầm Phúc


Đang online: 22
Hôm nay: 4144
Đã truy cập: 5300321