Chi tiết

 

Thông qua Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-11-2021 - Lượt xem: 152

Ngày 12/11, tại kỳ họp chuyên đề Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đã chính thức thông qua Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang

Dựa trên những đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của các cụm ngành tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thể chế và chính sách hỗ trợ tăng trưởng, cùng với các yếu tố sẵn có của địa phương, tỉnh Hậu Giang đã đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển chủ yếu mang tính đột phá cho các giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và giai đoạn 2031-2050 nhằm khai thác tiềm năng, dư địa hiện có phục vụ cho sự phát triển. Cụ thể:

Giai đoạn 2021-2025, Hậu Giang cải thiện vị trí xếp hạng quy mô kinh tế, thu ngân sách so với các tỉnh, thành trong cả nước; cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng dịch vụ hành chính công, đưa Hậu Giang nằm trong nhóm 3 tỉnh, thành có các chỉ số về môi trường cạnh tranh tốt nhất đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh bức tốc tăng trưởng kinh tế, giai đoạn 2021-2025 tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ từ 7-7,5%/năm, cao hơn 0,5% tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực và cả nước…

Giai đoạn 2026-2030, xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành một tỉnh có nền sản xuất công nghiệp phát triển ở mức khá, không còn là tỉnh khó khăn về phát triển kinh tế; cân đối được thu, chi ngân sách, không phụ thuộc vào nguồn Trung ương hỗ trợ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, tỷ trọng công nghiệp đóng góp từ 50-60% GRDP và tỷ trọng nông nghiệp trong GRDP giảm xuống dưới 15%; duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt từ 8-10%/năm…

Giai đoạn 2031-2050, xây dựng tỉnh Hậu Giang trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics của vùng ĐBSCL, trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với cả nước; cơ cấu kinh tế hiện đại với đóng góp của khu vực dịch vụ tăng lên trong GRDP, tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn dưới 10%; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân liên tục khoảng 7%/năm từ nay đến năm 2050; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 13.000 USD/người/năm, đạt ngưỡng các nước thu nhập cao theo phân loại hiện nay của Ngân hàng Thế giới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây là Định hướng Chiến lược quan trọng là kim chỉ nam cho sự phát triển kinh tế - xã hội có mục tiêu đến năm 2025 Hậu Giang cải thiện vị trí xếp hạng quy mô kinh tế thu ngân sách so với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước, xây dựng thành công các nền tảng bền vững cho tăng trưởng các giai đoạn tiếp theo, đến năm 2030 sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức khá, không còn là tỉnh khó khăn về phát triển kinh tế, trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá so với khu vực và cả nước; đồng thời, đây là cơ sở để tỉnh xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ thông qua. Để cụ thể hóa Định hướng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp sớm xây dựng các văn bản cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị mình.

An Nhiên


Đang online: 9
Hôm nay: 947
Đã truy cập: 4703995