Chi tiết

 

Thành phố Vị Thanh tổ chức chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ bà con ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Ngày 19-07-2021 - Lượt xem: 44

Ngày 17/7/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh kết hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh tổ chức chuyến xe nghĩa tình hỗ trợ các chốt  kiểm dịch trên địa bàn và đồng bào Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh đang bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.