Chi tiết

 

Thành phố Vị Thanh bàn giao nhà tình nghĩa

Ngày 24-11-2021 - Lượt xem: 22

Ngày 23/11/2021, UBND thành phố Vị Thanh bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Chuối, ở khu vực 5, phường VII.