Chi tiết

 

Thành phố Vị Thanh: Quyết tâm thực hiện thăng lợi vụ lúa Đông xuân 2022 -2023

Ngày 16:22:14 31-01-2023 - Lượt xem: 106

 

Vụ lúa Đông xuân 2022 – 2023, nông dân thành phố Vị Thanh xuống giống được 3.908 ha, tăng 30 ha so năm trước. Trong đó, giống lúa RVT được nông dân chọn gieo sạ chiếm tới 54% diện tích, Đài thơm 8 hơn 36%, OM18 là 7%, OM5451 là 2 %, một số giống khác  như: ST25,… chiếm khoảng 0,3%.