Chi tiết

 

Thành lập Trạm Y tế lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành A

Ngày 14:08:49 11-01-2022 - Lượt xem: 132

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến hết sức phức tạp. Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; bên cạnh đó tạo điều kiện thuận lợi cũng như tâm lý thoải mái cho người bệnh, ngày 06 tháng 12 năm 2021 Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A quyết định thành lập 05 Trạm Y tế lưu động để điều trị các trường hợp F0 không triệu chứng tại nhà, đến ngày 05 tháng 01 năm 2022 ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND kiện toàn thành lập 10 Trạm y tế lưu động tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trạm Y tế lưu động trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Có chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý, hỗ trợ, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, sớm phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng để có biện pháp chuyển lên tuyến trên kịp thời, hạn chế tối đa tử vong. Các trạm này cũng triển khai mạnh mẽ việc xét nghiệm COVID-19 tại cộng đồng, đặc biệt là test nhanh ở các “vùng đỏ”, “vùng cam” để sớm phát hiện F0 quản lý cho tốt. Cùng với đó phải truyền thông mạnh mẽ đến từng người dân về COVID-19, hướng dẫn cho họ cách phòng tránh và các thắc mắc khác của người dân. Các Trạm lưu động này cũng chịu trách nhiệm khám bệnh, sơ cấp cứu các bệnh thông thường khác để bảo đảm người dân trong vùng dịch vẫn được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản kịp thời.