Chi tiết

 

Tập trung xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết chất lượng, đúng quy trình

Ngày 17:00:19 20-02-2023 - Lượt xem: 96

Ngày 20/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên có buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để rà soát nội dung dự thảo tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023.

Quang cảnh buổi họp

Theo danh mục tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh, đến ngày 31/01/2023 có hơn 12 sở, ngành đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh trong năm 2023, với số lượng 34 tờ trình, Nghị quyết và 4 báo cáo, trong đó có 14 văn bản đã được xác định sẽ ban hành theo hình thức văn bản cá biệt, những văn bản quy phạm pháp luật chiếm số lượng nhiều, tập trung trên các lĩnh vực có yếu tố tác động sâu sắc đến quá trình lãnh đạo, điều hành của Thường trực UBND tỉnh chủ yếu về các vấn đề như: trình sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất định kỳ 5 năm; quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập; chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ; hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư; các chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nhân lực ngành y tế; chính sách đặc thù trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và mức chi hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ. Đặc biệt trong năm nay, UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh Nghị quyết về Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Nghị quyết quy hoạch phân khu xây dựng: Khu công nghiệp Sông Hậu 2, Khu công nghiệp Đông Phú, Khu công nghiệp Đông Phú 2, Khu công nghiệp Tân Hòa…  

Để hoàn thành kế hoạch xây dựng dự thảo tờ trình, nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên đề nghị các sở, ngành chủ động giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn tham mưu kịp thời, đặc biệt phải bám sát văn bản của UBND tỉnh về trình tự, thủ tục trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị các đơn vị đề xuất chế độ, chính sách liên quan nguồn lực cần phối hợp chặt chẽ các sở, ngành liên quan để lên kế hoạch cân đối nguồn kinh phí phù hợp; tiếp tục rà soát những nội dung mới theo quy định của Trung ương để tham mưu đề xuất. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các tờ trình, dự thảo nghị quyết phải đánh giá chính xác tình hình thực tiễn và nội dung rõ ràng, cụ thể, khả thi, chất lượng đúng quy trình.

 An Nhiên


Đang online: 12
Hôm nay: 18414
Đã truy cập: 14205815