Chi tiết

 

Tập trung hoàn thành tín dụng ngân hàng chính sách xã hội 3 tháng cuối năm

Ngày 16-10-2021 - Lượt xem: 158

Ngày 14/10, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết quý III, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hậu Giang chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi sơ kết quý III của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, đã chỉ đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hoạt động thông suốt, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh số cho vay đạt hơn 694,2 tỷ đồng, với trên 23.000 lượt khách hàng được vay vốn. Nâng tổng dư nợ đến cuối tháng 9 năm 2021 đạt hơn 2.882 tỷ đồng, với trên 92.000 khách hàng dư nợ, hoàn thành trên 98% kế hoạch.

Ngoài ra, đã có 22 doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho trên 800 người lao động, với số tiền hơn 3 tỷ đồng; duy trì và giữ vững chất lượng tín dụng chính sách; đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nợ, phòng ngừa nợ xấu phát sinh trong quá trình hoạt động.

Những tháng cuối năm 2021, HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu hoàn thành trên 99,5% chỉ tiêu kế hoạch. Mức tăng trưởng dư nợ trong năm 2021 đạt trên 10%. Vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng trên 50 tỷ đồng so với năm 2020. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi. Phấn đấu nâng tỷ trọng nguồn vốn huy động tại địa phương lên từ 20% tổng nguồn vốn…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh yêu cầu rà soát báo cáo xử lý kịp thời những rủi ro, đẩy nhanh cho vay những đối tượng chính sách, hộ nghèo và người dân cần nguồn vốn khôi phục sản xuất. Ngân hàng cần quan tâm cho vay đối tượng nhà ở xã hội, giáo viên có nhu cầu; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, sớm giải ngân kịp thời các nguồn vốn để hoàn thành chỉ tiêu năm 2021. Tăng cường đôn đốc thu hồi nợ quá hạn bao gồm vốn vay, vốn cho vay xoay vòng đối với các chương trình tín dụng, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông theo hướng chủ động, sáng tạo đến người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt cùng tham gia; hoàn thành chỉ tiêu giám sát và tăng cường vai trò tham mưu cấp ủy trong chỉ đạo có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

 An Nhiên


Đang online: 3
Hôm nay: 11739
Đã truy cập: 4743227