Chi tiết

 

Tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Ngày 13:00:57 21-12-2022 - Lượt xem: 94

Ngày 21/12, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hậu Giang, dự có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang

Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 17/9/2019. Chương trình nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài để thúc đẩy quan hệ của Nhân dân Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Giai đoạn 2019-2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tích cực triển khai Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng các quy chế, Chương trình vận động của địa phương; hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vận động viện trợ; phổ biến, chia sẻ thông tin; đổi mới, đa dạng phương thức, đối tượng vận động viện trợ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án viện trợ… Tính đến hết tháng 6/2022, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã vận động viện trợ cho Việt Nam được trên 500 triệu USD cho các lĩnh vực y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, giải quyết các vấn đề xã hội… Đặc biệt, một số chương trình vận động chuyên đề như làm nhà cho người nghèo với 1,7 tỷ đồng; phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền viện trợ 17,1 triệu USD, ứng phó với biến đổi khí hậu với số tiền 9 triệu USD.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu các địa phương tập trung vào các giải pháp như tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; các giải pháp tăng cường vận động viện trợ; kinh nghiệm trong hoạt động viện trợ hiệu quả…

Trong nhiều năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng và Nhà nước, tỉnh Hậu Giang đã không ngừng nỗ lực hợp tác và vận động viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nhằm tăng cường, huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sau khi Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 được ban hành, UBND tỉnh ban hành Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân trong tỉnh về sự cần thiết tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các đối tác phát triển nước ngoài khác, xây dựng danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Sau 3 năm, tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt tiếp nhận 63 chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài, với tổng giá trị cam kết hơn 6 triệu USD, các dự án tập trung vào các lĩnh vực biến đổi khí hậu, bảo trợ xã hội, giáo dục, phát triển cộng đồng và viện trợ khẩn cấp… Thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục đề ra các giải pháp trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải cách hành chính, các biện pháp tăng cường viện trợ… nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối vận động nhân dân (PACCOM) đề nghị các tỉnh, thành trong cả nước tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả mục tiêu Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 đã đề ra. Đồng thời, khuyến nghị các vấn đề như: Tiếp tục nghiên cứu các chính sách và cơ chế tài trợ của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để có phương thức vận động cho phù hợp; hàng năm xác định rõ nhu cầu của các địa phương và lĩnh vực ưu tiên trong vận động viện trợ và xây dựng dự án vận động viện trợ; có cơ chế khuyến khích tính chủ động của cơ quan đầu mối, các đơn vị trong vận động viện trợ; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin công tác vận động viện trợ; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vận động viện trợ và tăng cường nội hàm đối ngoại trong vận động viện trợ…

Nguyên Hưng


Đang online: 10
Hôm nay: 19405
Đã truy cập: 13030138