Chi tiết

 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Ngày 00:00:00 08-03-2020 - Lượt xem: 72

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là mục tiêu mà thị xã Ngã Bảy đang thực hiện. Vì thế, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân trên địa bàn.

 

      Để tạo cảnh quan môi trường, thị xã Ngã Bảy xây dựng nhiều mảng không gian xanh cho đô thị ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, cho biết: Phát triển kinh tế là yêu cầu tất yếu, nhưng đi cùng với đó là khí thải, rác thải cũng gia tăng nhiều hơn. Vì vậy, thời gian qua thị xã đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện một số giải pháp bảo vệ môi trường như tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường trong toàn xã hội bằng nhiều hình thức, đặt nhiều pano tuyên truyền, phát thanh chuyên đề, lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể. Gắn bảo vệ môi trường trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương như đối với xã là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, đối với phường là xây dựng phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

Thông qua các phong trào trên, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động Nhân dân trồng thêm nhiều cây xanh, cải tạo vườn cây kém hiệu quả, trồng cây có giá trị kinh tế cao, bỏ rác sinh hoạt đúng nơi tập kết đối với các tuyến dân cư có tổ chức thu gom rác, hoặc hướng dẫn người dân đào hố chốn lấp rác sau nhà. Đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, yêu cầu khi hoạt động phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường như có Báo cáo đánh giá tác động đến môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Định kỳ có tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị đảm bảo tuân thủ các quy định.

Ngoài công tác kiểm tra, chính quyền địa phương luôn lắng nghe ý kiến người dân thông qua các buổi tiếp xúc cử tri hoặc đối thoại Nhân dân, qua đó các kiến nghị xử lý về môi trường luôn được thị xã quan tâm, ưu tiên kiểm tra xử lý. Cùng với đó là mở rộng nhiều tuyến thu gom rác, tạo điều kiện cho người dân gom rác đúng nơi quy định, đơn vị tập kết, xử lý rác đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nhận thức rõ mục tiêu trọng tâm này trong thực hiện phường văn minh đô thị, ông Sầm Đồng, Chủ tịch UBND phường Ngã Bảy, cho biết: Đến nay, phường Ngã Bảy được công nhận 10 tuyến phố văn minh, 3 tổ Nhân dân tự quản kiểu mẫu và 2 con đường đẹp. Năm nay, quyết tâm của phường thực hiện đạt thêm 2 tuyến phố văn minh nữa. Để đạt mục tiêu đề ra, phường tiếp tục vận động Nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, để rác thải vào thùng chứa rác, hạn chế sử dụng chất thải nhựa và thường xuyên cắt tỉa, trồng hoa kiểng tạo cảnh quan môi trường cho đô thị chung mỗi ngày đẹp hơn.

Từ đầu năm đến nay, xã nông thôn mới Hiệp Lợi đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp và ra quân tạo cảnh quan môi trường, thu gom rác thải, nước thải, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Ông Lê Hữu Thịnh, công chức địa chính nông nghiệp - xây dựng - môi trường - nông thôn mới xã Hiệp Lợi, cho biết: Trên địa bàn xã có 4 con đường chính để chỉnh trang, xã đã xây dựng được 400 bồn hoa giấy, dừa cạn trên tuyến Quốc lộ 1A; trồng giặm cây cảnh, xây dựng đường kiểu mẫu ấp Láng Sen và Láng Sen A. Trong năm 2019, xã chỉnh trang 1.200 cây cột cờ trên các tuyến trên địa bàn và Quốc lộ 1A. Cho đến nay, xã xây dựng được một tuyến đường đẹp ở ấp Láng Sen, Láng Sen A với chiều dài 4,2km và có 100% hộ dân đăng ký thực hiện cảnh quan môi trường. Từ nay đến cuối năm, xã tiếp tục phát quang, chỉnh trang các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn và Quốc lộ 1A để tạo cảnh quan môi trường.

Trong năm 2019, thị xã Ngã Bảy đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị. Trong đó, xây dựng kế hoạch tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019 và kế hoạch triển khai hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kế hoạch thực hiện tiêu chí môi trường theo bộ tiêu chí ấp kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Xây dựng kế hoạch khảo sát, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo bản đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019…

Bà Trịnh Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy, cho biết: Để thực hiện chỉ đạo của thị xã trong công tác bảo vệ môi trường và góp phần cho đô thị Ngã Bảy trở thành đô thị xanh trong tương lai, Phòng tiếp tục kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra các quy định về hành nghề khoan giếng của các cơ sở khoan giếng trên địa bàn thị xã; ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Bên cạnh đó, trình UBND thị xã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

  Để nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải nhựa, thuốc bảo vệ thực vật, ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, cho biết: Bên cạnh những giải pháp bảo vệ môi trường đã nêu trên, để góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường, thị xã đã tuyên truyền một số nội dung cụ thể để Nhân dân hưởng ứng thực hiện. Cụ thể như vận động người dân cắt tỉa cây xanh tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; tổ chức mít-tinh Ngày Môi trường thế giới, hưởng ứng Giờ Trái đất để Nhân dân cùng tìm hiểu và tham gia. Đối với rác thải nhựa và bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thị xã cũng có những giải pháp cụ thể để hạn chế tác hại đến môi trường như vận động siêu thị và các tiểu thương chợ truyền thống hạn chế sử dụng túi ni-lông bằng cách chuyển sang sử dụng bao giấy hoặc lá cây để gói hàng hóa. Trước tiên việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa được áp dụng ngay tại các cơ quan Nhà nước trong việc không sử dụng chai nhựa đựng nước dùng một lần để tuyên truyền, nhân rộng ra toàn xã hội và hạn chế rác thải nhựa. Đối với bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thị xã hợp đồng với đơn vị xử lý chuyên nghiệp để thu gom, tiêu hủy đảm bảo môi trường.

Tính đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thị xã Ngã Bảy đạt 97,67%, nước hợp vệ sinh đạt 99,99% và tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 79,97%.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, toàn thị xã đã vận động 1.200 người tham gia, thu gom được 5,5 tấn rác thải các loại, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường được 21km. Trồng mới và chăm sóc trên 15.000 cây xanh, với diện tích 2,5ha.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN


Đang online: 13
Hôm nay: 19798
Đã truy cập: 7485865