Chi tiết

 

Tai liệu Hội thảo cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

Ngày 14:33:52 26-02-2023 - Lượt xem: 98

     

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tai lieu 27022023.rar_20230226143452.rar

Đang online: 13
Hôm nay: 18408
Đã truy cập: 14205809