Chi tiết

 

TPVT: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021

Ngày 17:08:44 17-06-2022 - Lượt xem: 8

Kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2022).  Chiều ngày 16/6/2022, thành phố Vị Thanh long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí cùng đi, ông Nguyễn Hữu Tình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN thành phố. Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thành phố, các phường xã và các tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Ông Đồng Văn Thanh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hữu Tình Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh (đứng giữa) trao bằng khen UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân đạt thành tích trong thi đua

Năm qua, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng phong trào thi đua yêu nước ở thành phố Vị Thanh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Các chỉ tiêu thi đua phát triển kinh tế - xã hội quan trọng được thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động. Những kết quả đạt được là nhờ phong trào thi đua có sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức, phát động; các phong trào thi đua đều hướng vào trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.