Chi tiết

 

TPVT: Khai giang lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngày 05:51:48 03-08-2022 - Lượt xem: 47

Ngày 02/8/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng – An ninh thành phố Vị Thanh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022. Tham dự lớp có 40 học viên là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên đang công tác phường xã, ấp khu vực và các trường học. Thời gian học là 05 ngày.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2022

          Các học viên được cập nhật các nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hoá, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “ diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không giang mạng và Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

          Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kiến thức quốc phòng – an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng – Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với kiến thức được trang bị sẽ giúp cho các học viên làm tốt công tác tham mưu với cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng – an ninh ở địa phương.

 Tin, ảnh: Nhật Cường


Đang online: 15
Hôm nay: 16448
Đã truy cập: 9505022