Chi tiết

 

TP. Vị Thanh: Hướng dẫn bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày 16:41:07 16-06-2022 - Lượt xem: 21

Ngày 15/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vị Thanh triển khai và hướng dẫn công tác bầu thành viên Ban Thanh tra nhân dân các phường, xã nhiệm kỳ 2022-2024.