Chi tiết

 

Phường V: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời giai đoạn 2021 -2030

Ngày 13:38:51 17-03-2023 - Lượt xem: 29

 

Ngày 15/3/2023, Phường V tổ chức hội nghị  phát động và triển khai chương trình “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng cộng đồng học tập giai đoạn 2021 -2030”.

Lãnh đạo Hội khuyến học thành phố Vị Thnah và Ủy ban nhân phường V tặng quà biểu dương, động viên các em học sinh trên địa bàn tiếp tục vượt khó khọc giỏi

Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường V và Hội khuyến học phường đã phát động nội phong trào học tập suốt đời; Triển khai kế hoạch tuyên truyền, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của từng năm, từng giai đoạn để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030. Trong đó, mục tiêu chương trình đến năm 2025, phường V có  70% gia đình được công nhận “ gia đình học tập”; 65% dòng họ được công nhận danh hiệu “ Dòng họ học tập”; 65% khu vực, khu dân cư được công nhận đạt danh hiệu “ Cộng đồng học tập”; 80% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn được công nhận đạt danh hiệu “ Đơn vị học tập”. Đối với danh hiệu “Công dân học tập” phấn đấu có 40% người lao động trong gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập và đạt 60% đối với cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị học tập. Theo đó, mục tiêu đề ra đến năm 2030 các chỉ tiêu này sẽ đạt cao hơn từ 10% -20%, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, nhất là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp chương trình chuyển đổi số của Quốc gia./.

Tin: Nhật Cường - Ảnh: Phú Toàn


Đang online: 15
Hôm nay: 18115
Đã truy cập: 14205521